Ērti pārvaldi savu

SAIMNIECĪBU

Ikdienas palīgs lauksaimniekam
Noliktava
Augkopība
Atskaites
Finanses
Lopkopība
Esi pats savu datu saimnieks

Risinājums jebkuram Latvijas
lauksaimniekam

Vienkārši un ērti sagatavo plānus un atskaites
Saglabā kontroli pār saimniecības datiem
Organizē un pārvaldi noliktavas un krājumus
Lieto no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu
Risinājums
Jauns zemnieks ar planšeti stāv pie kombaina ražas novākšanas laikā
Ieguvumi

Lauksaimnieku vajadzībās
balstīta sistēma

01
Pārvaldība
Visi dati tiek uzkrāti vienuviet un tikai Tu nosaki, kam tos nosūtīt
02
Fukcionalitāte
Gan augkopības, gan lopkopības saimniecībām
03
Ērta lietošana
Vienkārši lietot pat mazāk pieredzējušiem lietotājiem
04
Pieejamība
Latviešu valodā, izstrādāta tieši Latvijas saimniecībām
05
Atbalsts
Piesaisti sadarbībai augkopības un lopkopības konsultantu
06
Bezmaksas izmantošana
Pamatfunkcijas tagad un turpmāk - bezmaksas
Pievienojies

Ērti pārvaldi savu
saimniecību vienuviet!

"Mans Lauks" man kā lauksaimniekam atvieglo ne tikai plānu un atskaišu sagatavošanu, bet arī ērti ļauj apskatīt un analizēt vidējos ražības rādītājus, kuru aprēķināšanai parasti tērēju daudz laika. Tagad operatīvāk varu pieņemt dažādus lēmumus par saimniecības attīstību. Priecājos, ka visi saimniecības dati atrodami vienuviet un ērti varu tiem piekļūt, kad nepieciešams pašam vai pārbaudēm.
Raivo Dabiņš,
Bioloģiskais lauksaimnieks
raivo dabins
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Saimniecības datu uzkrāšana "Mans Lauks" sistēmā rada papildus vērtību, kas ilgtermiņā ir nenovērtējama: sākot ar iespēju veikt visaptverošu saimniecības analīzi un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus līdz dažāda veida atskaišu ģenerēšanai un iesniegšanai atbildīgajām institūcijām.
Edgars Dzelme,
LLKC augkopības konsultants
LLKC augkopības konsultants Edgars Dzelme
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Aktualitātes

Mūsu 
partneri
ZS "Gaidas"
SIA "Lekstes upenes"
SIA “Rītnieki”
Murmastienes pagasta I. Grudula ZS "Krūkļi"

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs