Lauku saimniecību

PĀRVALDĪBAS
SISTĒMA

2018. gadā  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) konsultantiem,  strādājot plecu pie pleca ar lauksaimniekiem, uzklausot viņu vajadzības un vēlmes, tika nonākts pie secinājuma, ka nepieciešama vienota un viegli lietojama digitāla sistēma, kas balstīta lauksaimnieku vajadzībās, un kura atvieglotu gan augkopības, gan lopkopības saimniecību pārvaldību. Lai sistēmu radītu pēc iespējas noderīgāku lauksaimniekiem, kas tiešā veidā atvieglotu nevis apgrūtinātu saimnieka darbu, “Mans lauks” veidots, aktīvi iesaistot vairākas lauksaimnieku organizācijas un zemnieku saimniecības.

Kopīgi strādājot, ir rasts vispiemērotākais ceļš, nodrošinot lauksaimniekam iespēju veikt datos un zināšanās balstītu un ilgtspējīgu saimniekošanu, vienlaikus, saglabājot lietotājam svarīgas funkcijas.

Mārtiņš Cimermanis, “Mans lauks” idejas autors un LLKC valdes priekšsēdētājs, uzsver, ka zemniekam jāspēj izsekot līdzi veselai virknei nosacījumu un uzskaišu. Jāiedziļinās klimata neitralitātē, ekoshēmās, agrovides pasākumos, jāpaspēj slaukt govis, jāstāda kartupeļi, jāapstrādā lauki un tajā pašā laikā jābūt pietiekami zinošam, lai šo visu darbību kopumu pārvaldītu un uztvertu kā vienu veselumu. Būtiski arī saprast saimniecības nākotnes redzējumu: kādi lēmumi tiks pieņemti un kā tie ietekmēs saimniecību nākotnē?

Tādēļ radīts rīks tieši mums, Latvijas zemniekiem, kas atvieglo saimniecības pārvaldību un birokrātijas šķēršļu pārvarēšanu.

Izmanto gan saimniecības pārvaldībā ikdienā, gan atvieglo atskaišu sagatavošanu, pieņem datos pamatotus lēmumus un plāno nākotni!

Vīzija
Būt par lauksaimnieku vidū visplašāk izvēlēto saimniecību pārvaldības sistēmu.
Misija
Nodrošināt lauksaimniekam iespēju veikt datos un zināšanās balstītu ilgtspējīgu saimniecības pārvaldību ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Mērķis
Būt par elektroniskajā vidē brīvi pieejamu sistēmu, ar kuras palīdzību lauksaimnieki var ērti organizēt, plānot, analizēt saimniecisko darbību un pieņemt datos balstītus lēmumus.

Plāno, organizē, analizē

Precīzi plāno savas darbības, efektīvi organizē resursus un analizē datus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Piešķir piekļuvi savam uzticamajam konsultantam, nodrošinot netraucētu savstarpējo sadarbību un iegūstot profesionāļu rekomendācijas.
Mans Lauks sistēma

Sadarbības un izstrādes partneri

Mans Lauks izstrādāts projekta "Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide" (projekta Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros. Projekts īstenots 16.1 pasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai".

Mans Lauks izstrādājis SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" sadarbībā ar partneriem.

Partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, "Latvijas Zemnieku federācija", "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps", “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, “Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, "Agroresursu un ekonomikas institūts", SIA "Rītnieki", Jelgavas novada Drošprātes ZS "Gaidas", SIA “Lekstes upenes”, SIA “Milkosa”, Mētrienas pagasta ZS "Priežukalns", Vītiņu pagasta ZS "Imantas", Murmastienes pagasta I.Grudula ZS "Krūkļi".

Mūsu 
partneri
ZS "Gaidas"
SIA "Lekstes upenes"
SIA “Rītnieki”
Murmastienes pagasta I. Grudula ZS "Krūkļi"
Pievienojies

Risinājums jebkuram
zemniekam

"Mans Lauks" man kā lauksaimniekam atvieglo ne tikai plānu un atskaišu sagatavošanu, bet arī ērti ļauj apskatīt un analizēt vidējos ražības rādītājus, kuru aprēķināšanai parasti tērēju daudz laika. Tagad operatīvāk varu pieņemt dažādus lēmumus par saimniecības attīstību. Priecājos, ka visi saimniecības dati atrodami vienuviet un ērti varu tiem piekļūt, kad nepieciešams pašam vai pārbaudēm.
Raivo Dabiņš,
Bioloģiskais lauksaimnieks
raivo dabins
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Saimniecības datu uzkrāšana "Mans Lauks" sistēmā rada papildus vērtību, kas ilgtermiņā ir nenovērtējama: sākot ar iespēju veikt visaptverošu saimniecības analīzi un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus līdz dažāda veida atskaišu ģenerēšanai un iesniegšanai atbildīgajām institūcijām.
Edgars Dzelme,
LLKC augkopības konsultants
LLKC augkopības konsultants Edgars Dzelme
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Aktualitātes

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs