Lauku saimniecību

PĀRVALDĪBAS
SISTĒMA

Mans Lauks ir radīts Latvijā un mūsu lauksaimniekiem tā lietošana ir bez maksas!

Mans Lauks ir elektroniskajā vidē visiem brīvi pieejama lauku saimniecību pārvaldības sistēma, kas nodrošina iespēju veikt datos un zināšanās balstītu ilgtspējīgu saimniecības pārvaldību ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Mans Lauks piedāvā:

  • uzkrāt saimniecības datus par laukiem, saražoto produkciju, izlietotām izejvielām un citiem resursiem, un piekļūt tiem no jebkuras vietas;​​ 
  • sagatavot un iesniegt atskaites valsts institūcijām;​ 
  • veikt datu analīzi par saimniecības rezultātiem un datos balstītu lēmumu pieņemšanu;​ 
  • plānot saimniecības īstermiņa un ilgtermiņa attīstību (tai skaitā veidot augu maiņas plānu, mēslošanas plānu, budžeta plānu); 
  • piesaistīt sadarbībai savus darbiniekus, konsultantus un strādāt kopā komandā optimālāku rezultātu sasniegšanai. 
+
Lietotāji
+
Partneri
+
Konsultanti

Sistēmas lietotāji

Izmanto pats, uztici darbus savam darbiniekam un piesaisti konsultanta atbalstu
Saimniecības vadītājs
lauku saimniecības īpašnieks
Pieejamas lietošanā visas sistēmas sadaļas un ir iespēja koriģēt visus saimniecības datus. Saimniecības vadītājs var saimniecības profilam pieslēgt arī citus lietotājs.
Darbinieks
Var izmantot tās sistēmas sadaļas un koriģēt tos saimniecības datus, kuriem piekļuvi devis saimniecības vadītājs. Darbinieks sistēmā var redzēt ieplānotos darbus.
Speciālists / konsultants
lauksaimniecības konsultants ar saimnieku
Speciālists, kuram saimniecības vadītājs var piešķirt īslaicīgu vai ilgstošu pieeju daļai vai visiem saimniecības datiem konsultāciju un pakalpojumu saņemšanai.

Aktualitātes

Mūsu 
partneri
ZS "Gaidas"
SIA "Lekstes upenes"
SIA “Rītnieki”
Murmastienes pagasta I. Grudula ZS "Krūkļi"
Pievienojies

Palīgs jebkuram
lauksaimniekam

"Mans Lauks" man kā lauksaimniekam atvieglo ne tikai plānu un atskaišu sagatavošanu, bet arī ērti ļauj apskatīt un analizēt vidējos ražības rādītājus, kuru aprēķināšanai parasti tērēju daudz laika. Tagad operatīvāk varu pieņemt dažādus lēmumus par saimniecības attīstību. Priecājos, ka visi saimniecības dati atrodami vienuviet un ērti varu tiem piekļūt, kad nepieciešams pašam vai pārbaudēm.
Raivo Dabiņš,
Bioloģiskais lauksaimnieks
raivo dabins
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Saimniecības datu uzkrāšana "Mans Lauks" sistēmā rada papildus vērtību, kas ilgtermiņā ir nenovērtējama: sākot ar iespēju veikt visaptverošu saimniecības analīzi un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus līdz dažāda veida atskaišu ģenerēšanai un iesniegšanai atbildīgajām institūcijām.
Edgars Dzelme,
LLKC augkopības konsultants
LLKC augkopības konsultants Edgars Dzelme
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs