Kategorija: Nekategorizēts

Jauns zemnieks stāv labības laukā

“Mans Lauks” – ikdienas palīgs lauksaimniekam

Straujajā un mainīgajā laikmetā dati ir viens no lauku saimniecību vērtīgākajiem resursiem, ko izmantot saimniecības attīstību veicinošu lēmumu pieņemšanai. Vai ir izmantotas pareizās tehnoloģijas? Vai izvēlētie minerālmēsli attaisnojuši gaidas? Vai [...]
Read more
Apmaksātas konsultācijas lauksaimniecībā

Konsultāciju iespējas lauksaimniecībā

“Mans Lauks” lietotāj, arī Tev ir iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības apmaksātām individuālām konsultācijām, kas paredzētas lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.  Šī pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, [...]
Read more
Nodokļi un lauksaimnieki

Nodokļi un lauksaimnieki

Lai informētu ne vien par izmaiņām nodokļu piemērošanā 2024.gadā, bet arī aktualitātēm grāmatvedībā un svarīgāko saistībā ar sezonas laukstrādnieku nodokli, ikviens lauksaimnieks aicināts noskatīties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra [...]
Read more

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs