“Mans Lauks” – ikdienas palīgs lauksaimniekam

19 aprīlis, 2024
Jauns zemnieks stāv labības laukā

Straujajā un mainīgajā laikmetā dati ir viens no lauku saimniecību vērtīgākajiem resursiem, ko izmantot saimniecības attīstību veicinošu lēmumu pieņemšanai. Vai ir izmantotas pareizās tehnoloģijas? Vai izvēlētie minerālmēsli attaisnojuši gaidas? Vai izraudzītā graudu šķirne ir bijusi tik ražīga, kā plānots? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes var rast tikai pēc rūpīgas un korektas ražošanas datu analīzes. Bet kā to visu lauksaimniekam ikdienā paspēt, ja ir tik daudz tiešo lauksaimniecības darbu, atskaišu sagatavošanas pienākumi un tā tālāk?

Kopš 2023. gada lauksaimniekiem un citiem interesentiem ir brīvi pieejama lauku saimniecību elektroniskā pārvaldības sistēma “Mans Lauks”, kuras centrā ir lauksaimnieks un ilgtspējīga, ērta saimniecības pārvaldīšana. Šobrīd “Mans Lauks” ir reģistrējušies jau vairāk nekā 1000 lietotāju un daļa no tiem 2023. gada nogalē izmantoja iespēju iesniegt lauku vēsturi Valsts augu aizsardzības dienestam, tieši izmantojot “Mans Lauks” sistēmu.

“Mans Lauks” rašanās stāsts

Strādājot ciešā sadarbībā ar lauksaimniekiem, uzklausot viņu vajadzības un vēlmes, 2018. gadā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) konsultanti nonāca pie secinājuma, ka nepieciešama vienota un viegli lietojama digitāla sistēma, kas balstīta lauksaimnieku vajadzībās un kas atvieglotu gan augkopības, gan lopkopības saimniecību pārvaldību.

Lai sistēmu radītu pēc iespējas noderīgāku un ērtāku lauksaimniekiem, “Mans Lauks” izveidošanā aktīvi iesaistījās vairākas lauksaimnieku organizācijas un zemnieku saimniecības – Latvijas Zemnieku federācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, LPKS “Latraps”, Gaļas liellopu audzētāju biedrība, biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Jelgavas novada Daces Drošprātes z/s “Gaidas”, SIA “Lekstes upenes”, SIA “Milkosa”, SIA “Rītnieki”, Mētrienas pagasta z/s “Priežukalns”, Vītiņu pagasta z/s “Imantas”, Murmastienes pagasta Ilmāra Grudula z/s “Krūkļi”. Papildus tika izveidota arī lauksaimnieku fokusgrupa, kas regulāri testēja sistēmu un sagatavoja ieteikumus uzlabojumu veikšanai.

Mārtiņš Cimermanis, “Mans Lauks” idejas autors un LLKC valdes priekšsēdētājs, uzsver, ka zemniekam jāspēj izsekot līdzi veselai virknei nosacījumu un uzskaišu. Jāiedziļinās klimata neitralitātē, ekoshēmās, agrovides pasākumos, jāpaspēj slaukt govis, jāstāda kartupeļi, jāapstrādā lauki un tajā pašā laikā jābūt pietiekami zinošam, lai šo visu darbību kopumu pārvaldītu un uztvertu kā vienu veselumu. Būtiski arī saprast saimniecības nākotnes redzējumu: kādi lēmumi tiks pieņemti un kā tie ietekmēs saimniecību nākotnē? Tādēļ radīta sistēma tieši mums, Latvijas zemniekiem, kas atvieglo saimniecības pārvaldību un birokrātijas šķēršļu pārvarēšanu.

“Mans Lauks” sniegtās iespējas un pievienotā vērtība

Izmantojot “Mans Lauks”, lietotājs var uzkrāt savas saimniecības datus vienuviet – lai nebūtu jāmeklē vieni dati vienā datubāzē, otri – otrā, trešie blociņā. Šī ir sistēma, kur saimniecībai uzkrāt gan augkopības, gan lopkopības un noliktavas datus. Raitam darba procesam sistēmā ir pieejamas vairākas nodalītas sadaļas, kas nepieciešamības gadījumā ļauj saimniekam viegli tikt klāt nepieciešamajiem datiem jebkurā sev ērtā laikā no jebkuras ierīces, kurai ir interneta pieslēgums.

Analizējot uzkrātos saimniecības datus, piemēram, ražības rādītājus, saimnieks var pieņemt optimālus lēmumus turpmākai ražošanai. Turklāt, ja saimnieks pats kādu iemeslu dēļ nevēlas datus analizēt, viņam ir iespējams piesaistīt konsultantu–ekspertu savas saimniecības profilam un deleģēt datu analīzi un citus pienākumus viņam (piešķirot piekļuvi kādai konkrētai sistēmas sadaļai vai visai sistēmai). Tādējādi tiek panākts vislabākais rezultāts: zināšanas + dati = labāki lēmumi saimniekošanas efektivizēšanai.

Plānot un deleģēt – “Mans Lauks” var veidot augu maiņas plānus, mēslošanas plānus, lopbarības vajadzības aprēķinus u. c. Īstermiņa darbu plānošanai sevišķi noderīga funkcija ir lauku darbu plānošana un deleģēšana darbiniekiem – norādot, kam, kad un uz kura lauka ir jāveic konkrēts darbs. Piešķirot lietošanas pieeju arī savam darbiniekam, viņš, izdarot darbu, var izdarīt piezīmes par paveikto.

Atskaišu sagatavošana saimniekiem bieži nesaistās ar neko patīkamu, tādēļ, veidojot “Mans Lauks”, īpaši tika piedomāts par ērtām atskaišu sagatavošanas iespējām. Ja lauksaimnieks būs veltījis nedaudz laika regulārai savas saimniecības datu ievadīšanai, tad, pienākot atskaišu sagatavošanas termiņiem, atskaites varēs sagatavot pavisam ātri un ērti – ar dažu klikšķu palīdzību. Ir iespējams sagatavot gan Lauku vēstures atskaiti, gan mēslojuma izlietošanas žurnālus, biocīdu un veterināro medikamentu uzskaites žurnālus un augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālu. Papildus minētajam iespējams sagatavot arī augu maiņas plānu, pārskatu par kultūraugu ražībām, krājumu atlikumu pārskatu un citus datus, kas nepieciešami, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības kontrolējošām institūcijām un kuras var ērti lejupielādēt un izprintēt. Ja kādu no atskaitēm nepieciešams nosūtīt Valsts augu aizsardzības dienestam, tad pavisam ērti to var izdarīt Manslauks.lv sadaļā “VAAD LIZ PS atskaites”.

“Mans Lauks” unikalitāte, salīdzinot ar citām Latvijas tirgū pieejamajām pārvaldības sistēmām, ir tā, ka tā paredzēta gan augkopības, gan lopkopības saimniecībām. Patlaban lopkopības saimniecībām iespējams veidot lopbarības vajadzības aprēķinus ar ekspertu izstrādātām rekomendācijām, bet drīzumā tiks izstrādātas arī sadaļas “Ganāmpulku vadība”, “Pārraudzības datu analīze”, “Kūtsmēslu apsaimniekošana” u. c.

Reģistrēšanās un kontaktinformācija

Lai uzsāktu lietot “Mans Lauks” un platformā izveidotu profilu, ir jāaizpilda elektroniska reģistrācijas forma, kas pieejama www.manslauks.lv, spiežot uz pogas “Reģistrēties”.

Jautājumu un atsauksmju gadījumā aicinām sazināties ar “Mans Lauks” komandu, rakstot uz e-pastu info@manslauks.lv vai zvanot 25721822.

“Mans Lauks” jaunumiem sekot līdzi var sociālās tīklošanās platformas Facebook profilā.

Sistēma izstrādāta EIP projektu “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) un “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Citi raksti

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs